Moody’s potwierdził rating PGE z perspektywą stabilną

ESG

Moody's Investors Service potwierdził długoterminowy rating emitenta na poziomie Baa1 Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Jednocześnie potwierdzono rating Baa1 dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych oraz rating (P)Baa1 dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych gwarantowanych w ramach programu EMTN nadany przez PGE Sweden AB, podała agencja. Perspektywa wszystkich ratingów jest stabilna.

Logo PGE
Źródło: PGE

Moody's Investors Service potwierdził długoterminowy rating emitenta na poziomie Baa1 Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Jednocześnie potwierdzono rating Baa1 dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych oraz rating (P)Baa1 dla niezabezpieczonych obligacji senioralnych gwarantowanych w ramach programu EMTN nadany przez PGE Sweden AB, podała agencja. Perspektywa wszystkich ratingów jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingu odzwierciedla (1) obecny silny profil ryzyka finansowego PGE, na który wskazuje stosunek środków z działalności operacyjnej (FFO) do długu netto na poziomie około 103% w 2020 roku, co zapewnia spółce pewną elastyczność w zakresie absorpcji dużego programu inwestycyjnego i odporności na potencjalne zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce; oraz (2) opinię Moody's, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż plan rządu polskiego (A2 stabilny) dotyczący transformacji krajowego sektora użyteczności publicznej, jeśli zostanie zrealizowany, będzie wspierał profil ryzyka kredytowego PGE" - czytamy w komunikacie.

Oczekiwania Moody's

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania Moody's, że polski rząd podejmie działania mające na celu ochronę PGE przed ryzykami wynikającymi z jej obecnej wysokiej ekspozycji na węgiel oraz że spółka będzie w stanie utrzymać solidne wskaźniki dźwigni finansowej, wyrażone jako stosunek FFO do długu netto powyżej 30%, podano także.

Czytaj także: PGE: 808 mln zł zysku netto, 2,21 mld zł EBITDA w I kw. 2021 r. >>>

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: