Moody’s przyznał rating (P)Baa3 dla euroobligacji Banku Millennium

Z rynku

Agencja Moody's przyznała rating (P)Baa3 dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji Banku Millennium o wartości 3 mld euro, które mogą zostać wyemitowane w ramach programu EMTN - poinformował bank w komunikacie.

Bank Millennium
Fot. stock.adobe.com/Robson90

Agencja Moody's przyznała rating (P)Baa3 dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji Banku Millennium o wartości 3 mld euro, które mogą zostać wyemitowane w ramach programu EMTN - poinformował bank w komunikacie.

6 kwietnia Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, zatwierdził prospekt podstawowy banku w związku z programem emisji euroobligacji (program EMTN).

Program emisji euroobligacji EMTN

Pod koniec stycznia rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji EMTN o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld euro. Obligacje w ramach programu EMTN będą emitowane w wielu seriach.

Czytaj także: BFG określił minimalny wymóg MREL dla Banku Millennium na 15,6 proc. >>>

Bank będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub na innym rynku, w zależności od wyboru banku.

Program EMTN dopuszcza również emisję obligacji z zastrzeżeniem, że nie będą one dopuszczone do obrotu przez jakikolwiek właściwy organ, giełdę lub system notowań.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: