Moody’s: stopniowa erozja instytucjonalna i napięte relacje z UE wyzwaniami dla ratingu Polski

Gospodarka

Stopniowa erozja ram instytucjonalnych, napięte relacje z UE oraz niesprzyjające trendy demograficzne są fundamentalnymi wyzwaniami dla ratingu Polski - ocenia agencja Moody's w raporcie z 2 listopada. Według agencji perspektywy fiskalne oraz sytuacji gospodarczej w Polsce są korzystne w horyzoncie 2-3 lat.

Moody's
Fot. stock.adobe.com/Alexey Novikov

Stopniowa erozja ram instytucjonalnych, napięte relacje z UE oraz niesprzyjające trendy demograficzne są fundamentalnymi wyzwaniami dla ratingu Polski - ocenia agencja Moody's w raporcie z 2 listopada. Według agencji perspektywy fiskalne oraz sytuacji gospodarczej w Polsce są korzystne w horyzoncie 2-3 lat.

"Profil kredytowy Polski znajduje wsparcie w dużej i odpornej gospodarce, która czerpie korzyści z solidnych ram makroekonomicznych. Kolejnym wsparciem jest umiarkowane zadłużenie rządu na poziomie 57,4 proc. PKB w 2020 r. oraz wysoka zdolność do zaciągania zobowiązań. Z kolei do fundamentalnych wyzwań dla ratingu należą stopnia erozja nadal solidnych ram instytucjonalnych, szczególnie w odniesieniu do systemu sądownictwa, oraz napięte relacje z Unią Europejską, a także niesprzyjające trendy demograficzne, które będą stanowić obciążenie dla potencjału wzrostu oraz zwiększać koszty fiskalne związanych ze starzeniem się (społeczeństwa - przyp. red.) w nadchodzących dekadach" - napisano w raporcie Moody's.

Ryzyka dla profilu kredytowego kraju są zbilansowane

Stabilna perspektywa ratingu Polski oznacza, że ryzyka dla profilu kredytowego kraju są zbilansowane.

"Perspektywy fiskalne i dla wzrostu w kolejnych 2-3 latach są korzystne. Spodziewamy się średniego wzrostu PKB w latach 2021-25 na poziomie 4 proc., przy spadającym obciążeniu długiem już od 2021 r. Napięte relacje z UE są negatywnym czynnikiem dla ratingu, a przedłużające się wstrzymanie wypłaty środków z Funduszu Odbudowy i Odporności stanowi ryzyko w dół dla naszych prognoz wzrostu" - ocenia Moody's.

Czytaj także: Moody’s: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywny dla profilu kredytowego Polski >>>

Presja na podwyżkę ratingu Polski mogłaby w ocenie agencji pojawić się, gdyby odbudowa sytuacji fiskalnej do solidnych poziomów sprzed pandemii postępowała szybciej niż obecnie się oczekuje. Poprawa ratingu mogłaby nastąpi także, gdyby polskie władze podjęły działania mające na celu odwrócenie niekorzystnych zmian w otoczeniu instytucjonalnym związanym z praworządnością, co poprawiłoby relacje z UE.

Presja w dół na rating Polski

Presja w dół na rating Polski mogłaby się pojawić, gdyby sytuacja fiskalna kraju znacząco się pogorszyła lub gdyby wzrost gospodarczy znacząco spowolnił w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii i bazowego scenariusza Moody's. Znaczące dalsze pogorszenie sytuacji w obszarze praworządności, które miałoby negatywny wpływ na lokowanie biznesu w Polsce i dalszą intensyfikację konfliktu z instytucjami UE również byłoby negatywne dla ratingu.

Prognoza PKB w 2022 roku

Moody's prognozuje, że PKB Polski w 2022 r. wyniesie średniorocznie 4,5 proc., a inflacja CPI w grudniu przyszłego roku wyniesie 2,2 proc. rdr.

Deficyt sektora gg prognozowany przez Moody's na przyszły rok to 2 proc. PKB (projekt budżetu państwa na 2022 r. zakłada deficyt 2,9 proc.), przy deficycie pierwotnym 0,8 proc. PKB i relacji długu do PKB na poziomie 54,1 proc.

Jak wskazano w raporcie, ocenę Moody's dotyczącą efektywności polityki monetarnej oraz makroekonomicznej Polski wspiera wiarygodna i niezależna polityka Narodowego Banku Polskiego.

Agencja przytoczyła także wyrażoną na początku października opinię, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który orzekł, że niektóre przepisy Unii Europejskiej są niezgodne z krajową konstytucją, pogarsza relacje Polski z UE, a to może skutkować kolejnymi opóźnieniami w wypłacie środków z Funduszu Odbudowy i niższym wzrostem PKB w 2022 r., co jest negatywne dla profilu kredytowego Polski.

Czytaj także: Agencja Moody’s potwierdziła rating Polski na poziomie „A2”, perspektywa stabilna >>>

Agencja Moody's nie dokonała w piątek 29 października aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody's długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie "A2", a jego perspektywa jest stabilna.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's. Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: