Morskie farmy wiatrowe: cena maksymalna za energię z offshore to 301,5 zł/MWh

Czysty zysk

Cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, wynosi 301,5 zł/MWh - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Morska farma wiatrowa
Fot. stock.adobe.com/artjazz

Cena maksymalna za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, wynosi 301,5 zł/MWh - wynika z projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Rozporządzenie ma umożliwić wytwórcom realizującym projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej do 5,9 GW ubieganie się o tzw. prawo do pokrycia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia.

Czytaj także: Fotowoltaika prosumencka będzie wytwarzać mniej energii niż farmy słoneczne i wiatrowe >>>

Określanie ceny maksymalnej jest niezbędne dla uruchomienia I fazy systemu wsparcia, a co za tym idzie dla terminowego i zrównoważonego rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce.

"Informacje dotyczące ceny maksymalnej są ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na partycypację w systemie wsparcia, a tym samym na realizację" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień i konsultacji

W ramach pierwszej fazy funkcjonowania systemu wsparcia dla offshore, w terminie do 31 marca 2021 r., wytwórcy będą mogli składać do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzona do sieci. Do 30 czerwca 2021 roku wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa URE. Pomoc będzie następnie notyfikowana w Komisji Europejskiej. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: