Morskie farmy wiatrowe: projekt ustawy w I kw. 2020 r.

Czysty zysk

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przez rząd to I kw. 2020 r., wynika z "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów".

Farma wiatrowa
Fot. stock.adobe.com/zentilia

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przez rząd to I kw. 2020 r., wynika z "Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów".

System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty #OZE #wiatraki #energetyka

"Rozwiązaniem rekomendowanym w zakresie szybkiego rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na morzu, a co za tym idzie mitygacji ryzyka wystąpienia i utrzymania się luki generacyjnej oraz umożliwienia spełniania unijnych celów OZE, jest wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dedykowanego tej technologii, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów" - czytamy w informacji.Jednocześnie zwrócono uwagę, że niecelowe jest powtarzanie regulacji ustaw wytyczających ramy prawne zagospodarowania przestrzennego na morzu, zagadnień środowiskowych i procesu budowlanego. W tym zakresie zaproponowano jedynie wprowadzenie punktowych wyjątków od stosowania przepisów odpowiednich ustaw, bez zasadniczej ingerencji systemowej.

System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE

"System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych" - czytamy dalej.Czytaj także: URE: prawie 17 miliarda złotych na wsparcie odnawialnych źródeł energii >>>

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu i przedłożenie do Radzie Ministrów jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, podano także.7 listopada br. Ministerstwo Energii podało, że przygotowało projekt ustawy wspierający rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, dodając, że jest on gotowy do dalszych prac legislacyjnych.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: