Morskie farmy wiatrowe wracają do łask

Komentarze ekspertów

Zmodyfikowany projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych może przyspieszyć inwestycje. Uwzględnia wiele uwag zgłaszanych przez pracodawców.

Dominik Gajewski
Dominik Gajewski Fot. Konfederacja Lewiatan

Zmodyfikowany projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych może przyspieszyć inwestycje. Uwzględnia wiele uwag zgłaszanych przez pracodawców.

#KonfederacjaLewiatan: projekt powinien być uzupełniony m.in. o regulacje dot. przyspieszenia procesów administracyjnych związanych z realizacją morskich farm wiatrowych #FarmyWiatrowe #OZE @LewiatanTweets

Zdaniem Konfederacji Lewiatan powinien być jednak uzupełniony, m.in. o regulacje dotyczące przyspieszenia procesów administracyjnych związanych z realizacją morskich farm wiatrowych.

Ministerstwo Klimatu skierowało do ponownych konsultacji zmodyfikowany projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Nowe przepisy mają stanowić impuls do rozwoju inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Przewiduje system wsparcia  oraz usprawnienia administracyjne i prawne.

Czytaj także: 65 procent mocy OZE w Polsce pochodzi z wiatru >>>

- Cała branża zaangażowana w projekty morskich fam wiatrowych jest przekonana, że nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte, będą stanowiły milowy krok w rozwoju tego typu inwestycji. Z uwagi na terminy dotyczące  projektów najbardziej zaawansowanych, konieczne jest jak najszybsze wejście w życie tej ustawy – podkreśla Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy uwzględnia uwagi przedsiębiorców

Projekt ustawy jest dobrze przygotowany i uwzględnia szereg uwag zgłoszonych przez przedsiębiorców na poprzednim etapie konsultacji. Konfederacja Lewiatan do nowej wersji projektu zgłosiła wiele uwag, które mają przyspieszyć procesy administracyjne związane z realizacją projektów MFW, jak np. propozycję przepisów dyscyplinujących przy tworzeniu regulaminu składania wniosków o wydanie decyzji o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda. Pracodawcy postulują też  skrócenie długich terminów na uzgadnianie i opiniowanie przez organy administracji wielu  decyzji i postanowień.

"Nie do końca zasadne przesunięcie pierwszej aukcji na 2025 r."

Nie do końca zasadne jest przesunięcie pierwszej aukcji na 2025 r. (pierwotny projekt ustawy zakładał 2023 r.).  Może to mieć negatywny wpływ na rozwój offshore w Polsce.

- Zapisy projektu ustawy zakładają, że morskie farmy wiatrowe mogą być przyłączone do sieci dystrybucyjnej OSD.  Ze względu na moc tych farm które już funkcjonują na terenie UE – od kilkuset MW, ich przyłączenie jest możliwe i ekonomicznie uzasadnione jedynie do sieci przesyłowej PSE SA. W związku z tym należałoby ograniczyć możliwość przyłączenia morskich farm wiatrowych jedynie do sieci przesyłowej – dodaje Dominik Gajewski.

W innym przypadku tj. pozostawienia możliwości przyłączenia farm do sieci OSD, właściwe zapisy powinny zrównywać prawa OSD z tymi przyznanymi OSP.

Udostępnij artykuł: