Możliwość elektronicznego zawierania umów postuluje branża leasingowa

Firma

Leasing
Leasing Fot. stock.adobe.com/Torbz

Związek Polskiego Leasingu opublikował komunikat nr 2, w którym przedstawia działania podejmowane przez branżę leasingową na rzecz utrzymania pozytywnego trendu w inwestycjach finansowanych w leasingu w dobie pandemii koronawirusa.

#ZPL: Umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu pozwoli zminimalizować negatywne skutki kryzysu #Covid-19

W komunikacie czytamy m.in., że sytuacja kryzysowa wywołana pandemią COVID-19, w ocenie ZPL, będzie niewątpliwie oddziaływać negatywnie na nastroje konsumenckie i sytuację na rynku pracy, a także negatywnie wpłynie na szeroką pojętą branżę transportową, na którą składają się zarówno międzynarodowy transport drogowy, międzynarodowy transport osobowy, krajowy transport osobowy.

Dlatego też branża leasingowa podjęła szereg działań osłonowych na rzecz polskich przedsiębiorców, w tym m.in. poprzez umożliwienie odroczenia bieżących zobowiązań na okres od 3 do 6 miesięcy oraz wskazała na konieczne do podjęcia dalsze działania osłonowe w ramach przygotowywanej przez Rząd RP tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Na co mogą już liczyć leasingobiorcy?

Analizy ZPL pokazują, że przyjęta 28 marca 2020 roku przez Sejm RP tarcza antykryzysowa umożliwia  m.in.:

W ramach współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju:

Uzyskanie pożyczek, gwarancji i poręczeń przez firmy leasingowe i ich klientów.

Stworzenie mechanizmu re-gwarancji umów leasingowych zawartych przez przedsiębiorców, którego celem jest minimalizacja ryzyka wypowiadania umów leasingowych przedsiębiorcom, których model biznesowy został najbardziej dotknięty przez pandemię COVID-19.

Ubezpieczenie transakcji leasingowych, w tym z przeznaczeniem dla branży transportowej, w ramach współpracy z KUKE.

Odroczenie w czasie wejścia w życie wielu aktów prawnych, w tym przepisów o objęciu ochroną konsumencką jednostek działalności gospodarczej (JDG). Przepisy ustawy o tarczy antykryzysowej odroczyły wejście w życie tych regulacji do 31.12.2020 r.

Kolejne postulaty branży

W dalszych pracach nad tarczą antykryzysową branża leasingowa postuluje, aby umożliwić:

Zawieranie umów leasingowych na finansowanie inwestycji polskich przedsiębiorstw przy udziale środków komunikacji elektronicznej (wymagana jest tu zmiana kodeksowa, umożliwiająca zawieranie umów w formie dokumentowej, która obejmie m.in. zawieranie kontraktów via e-mail)

Aneksowanie umów leasingu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (jak wyżej)

Wakacje leasingowe bez konieczności ponoszenia, przez przedsiębiorców, dodatkowych obciążeń o charakterze podatkowym

Przekazywanie nieopodatkowanych darowizn na rzecz wszystkich podmiotów realizujących zadania na rzecz ochrony zdrowia i innych działań temu towarzyszących, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19.

W dalszej części komunikatu ZPL postuluje umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu co pozwoli zminimalizować negatywne skutki dzisiejszego kryzysu.

Powyższe rozwiązanie ZPL proponuje zastosować także dla potrzeb aneksowania umów leasingu związanych z wakacjami leasingowymi.

Umowy aneksowane w związku z wakacjami leasingowymi nie powinny być obciążone dodatkowymi, dla przedsiębiorców, skutkami podatkowymi tj. brakiem możliwości:

zaliczenia w całości rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych objętych limitem 150 tysięcy złotych,

wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po cenie z góry ustalonej przy podpisaniu umowy leasingu w przypadku umów, które podlegały w przeszłości cesji.

ZPL uważa, że umożliwienie odjęcia od podstawy opodatkowania kwoty darowizn przekazanych na rzecz wszystkich podmiotów realizujących zadania na rzecz ochrony zdrowia zachęci firmy do wspierania tego typu działań.

Dokument podpisał Andrzej Krzemiński, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL

Udostępnij artykuł: