Można obwieścić ożywienie gospodarcze w Polsce. Teraz pytanie dotyczy jego tempa

Finanse i gospodarka

Liczba danych wskazujących na ożywienie aktywności w polskiej gospodarce jest już wystarczająco duża, by można było owo ożywienie obwieścić z bardzo dużą dozą pewności.

Liczba danych wskazujących na ożywienie aktywności w polskiej gospodarce jest już wystarczająco duża, by można było owo ożywienie obwieścić z bardzo dużą dozą pewności.

Mamy zarówno wstępne dane o PKB za drugi kwartał, pokazujące przyspieszenie dynamiki  do 0,8  proc., z 0,5  proc. w pierwszym  kwartale,  jak  i poprawiające się wskaźniki miesięczne, sugerujące, że dalsze przyspieszenie wzrostu czeka  nas w  trzecim i czwartym  kwartale. Pytanie, jaka będzie skala ożywienia w kolejnych  kwartałach? Na wykresie poniżej  pokazujemy zakres średnich ścieżek PKB w ostatnich czterech cyklach koniunktury. Obecne ożywienie będzie prawdopodobnie należało do wolniejszych ze względu na: a) problemy strefy euro, b) konsolidację fiskalną w Polsce. Jednak nie wydaje nam się, by ożywienie było najsłabsze w historii. Dlatego oczekujemy, że  pod koniec tego roku dynamika PKB sięgnie 2 proc., a w przyszłym roku przekroczy 3 proc.

W globalnej gospodarce widać wiele pozytywnych sygnałów, ale są one nierównomierne i towarzyszy im wysoka liczba sygnałów wzbudzających ostrożność. W krajach rozwiniętych koniunktura poprawia się, co widać np. po wskaźnikach wyprzedzających konstruowanych przez OECD (patrz obok). Ich zadaniem jest wskazywanie z wyprzedzeniem punktów  zwrotnych koniunktury oraz odchylenia aktywności  od trendu. W krajach OECD, również  w Polsce, wskaźniki te wyraźnie rosną. Jednocześnie jednak pogarsza się koniunktura  na  dużych   rynkach  wschodzących  -  m.in.:  w  Chinach, Brazylii, czy Rosji. W samej Europie nad kruchym ożywieniem wisi wiele niewiadomych. Wciąż  słaba  jest kondycja zachodnioeuropejskiego sektora bankowego, bardzo niestabilne wydają się również rządy  w kluczowych krajach peryferyjnych Europy: Włoszech i Hiszpanii.

130817.gosp.01.400x130817.gosp.02.400x130817.gosp.03.400x

Ignacy Morawski
Główny Ekonomista
FM Bank PBP

Udostępnij artykuł: