MŚP pod lupą – przedsiębiorcy chcą informacji

Polecamy

Europejski Fundusz Leasingowy w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF) zaprezentował raport "MŚP pod lupą". Jest to publikacja poświęcona kondycji polskiego sektora MSP oraz preferowanych przez nie sposobów pozyskiwania środków na rozwój. Opracowanie zostało stworzone przez ekspertów EFL na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę badawczą TNS Pentor. Raport jest jednym z działań edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych w ramach EPMPF na rzecz małych i średnich firm. Badanie potwierdziło, że przedsiębiorcy oczekują od instytucji finansowych dostarczania im informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z finansowaniem rozwoju firm.

EP MPF jest wspólną inicjatywą czterech instytucji: Europejskiego Funduszu Leasingowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Program powstał, aby wspierać polskich przedsiębiorców poprzez Leasing Europejski. Ten funkcjonujący od 2005 roku instrument finansowy umożliwia firmom realizowanie inwestycji na preferencyjnych warunkach. Do roku 2009 EFL w ramach pierwszej edycji Programu sfinansował 12,8 tys. umów leasingowych na kwotę 1,1 mld PLN. Obecnie trwa druga edycja Programu, w ramach której przedsiębiorcy już zawarli ponad 24 tys. umów leasingowych na kwotę przekraczającą 1 mld PLN, a podpisanie kolejnych 12 tys. umów jest spodziewane do końca I połowy 2012 roku.

111118.fotoOprócz gwarantowania przedsiębiorcom taniego i łatwo dostępnego finansowania, EP MPF pełni również rolę edukacyjną. W tym celu Program uruchomił stronę internetową www.epmpf.eu, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje niezbędne do podejmowania decyzji o finansowaniu planów rozwojowych firm. Oprócz tego do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostają konsultanci EFL, którzy służąc swoją wiedzą i doświadczeniem stanowią wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. W ramach programu uruchomiono fanpage „Otwórz się na biznes – EP MPF” na Facebooku. Poprzez ten kanał komunikacji przekazywane są nie tylko informacje dotyczące Programu, ale również ciekawe wiadomości mogące zainteresować polskich przedsiębiorców. W najbliższym czasie w ramach EP MPF zaprezentowany zostanie film edukacyjny dotyczący różnych form finansowania przedsiębiorczości w Polsce.

Przedstawiony 8 listopada raport „MŚP pod lupą” również spełnia rolę edukacyjną oraz informacyjną Programu. Raport wykazuje, że według przedstawicieli polskich małych i średnich firm, leasing uchodzi za najłatwiej dostępny instrument finansowania inwestycji. 80% respondentów wskazało, że finansowanie poprzez leasing można uzyskać łatwo lub bardzo łatwo. Wiąże się to również z faktem, że w ocenie przedsiębiorców leasing jest tańszy od kredytu dla firm. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę na fakt, że MSP w Polsce starają się pokrywać inwestycje przede wszystkim ze środków własnych (92%), a następnie kredytem (46%) i leasingiem (32%).

– Badania TNS Pentor wskazały na ciekawy fakt: mimo tego, że leasing jest instrumentem najbardziej przyjaznym przedsiębiorczości, to nadal jest on wybierany rzadziej od kredytu. Pokazuje to, że branża leasingowa ma jeszcze dużą przestrzeń rozwoju i przyjęte przez EP MPF cele edukacyjno-informacyjne są jak najbardziej aktualne. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy ufają instytucjom finansowym, takim jak EFL i oczekują od nich informacji i edukacji. Jest to bardzo optymistyczna dla branży wiadomość, gdyż wartość oddawanych w leasing ruchomości i nieruchomości stale rośnie. Dzięki raportowi „MŚP pod lupą” mamy pełną świadomość tego, że leasing w Polsce ma jeszcze duży potencjał rozwoju – komentuje Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu EFL.

Autorzy „MŚP pod lupą” definiują także główne bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Respondenci wskazywali przede wszystkim na skomplikowane procedury (35%), niejasne prawo (33%) i zły system podatkowy (29%). Raport wskazuje również, że polscy przedsiębiorcy z sektora MSP mimo wspomnianych barier sprawnie rozwijają swój biznes – tylko 18% z nich oceniło swoją kondycję jako złą, a aż 42% jako dobrą lub bardzo dobrą. Jest to związane z faktem, że dla zdecydowanej większości przebadanych osób dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji nie sprawia kłopotów. Większość (71%) respondentów podkreślała także, że informacje uzyskiwane za pośrednictwem instytucji finansowych są dla nich cenne przy planowaniu i realizacji firmowych inwestycji.

Pełna treść raportu została udostępniona na profilu „Otwórz się na biznes – EP MPF” na Facebooku oraz pod adresem www.epmpf.eu.

 

Źródło: Euro RSCG Sensors

Udostępnij artykuł:

MŚP pod lupą – przedsiębiorcy chcą informacji

Finanse i gospodarka

Europejski Fundusz Leasingowy w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF) zaprezentował raport "MŚP pod lupą". Jest to publikacja poświęcona kondycji polskiego sektora MSP oraz preferowanych przez nie sposobów pozyskiwania środków na rozwój. Opracowanie zostało stworzone przez ekspertów EFL na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę badawczą TNS Pentor. Raport jest jednym z działań edukacyjnych i informacyjnych prowadzonych w ramach EPMPF na rzecz małych i średnich firm. Badanie potwierdziło, że przedsiębiorcy oczekują od instytucji finansowych dostarczania im informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z finansowaniem rozwoju firm.

EP MPF jest wspólną inicjatywą czterech instytucji: Europejskiego Funduszu Leasingowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Program powstał, aby wspierać polskich przedsiębiorców poprzez Leasing Europejski. Ten funkcjonujący od 2005 roku instrument finansowy umożliwia firmom realizowanie inwestycji na preferencyjnych warunkach. Do roku 2009 EFL w ramach pierwszej edycji Programu sfinansował 12,8 tys. umów leasingowych na kwotę 1,1 mld PLN. Obecnie trwa druga edycja Programu, w ramach której przedsiębiorcy już zawarli ponad 24 tys. umów leasingowych na kwotę przekraczającą 1 mld PLN, a podpisanie kolejnych 12 tys. umów jest spodziewane do końca I połowy 2012 roku.

Oprócz gwarantowania przedsiębiorcom taniego i łatwo dostępnego finansowania, EP MPF pełni również rolę edukacyjną. W tym celu Program uruchomił stronę internetową www.epmpf.eu, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje niezbędne do podejmowania decyzji o finansowaniu planów rozwojowych firm. Oprócz tego do dyspozycji wszystkich zainteresowanych pozostają konsultanci EFL, którzy służąc swoją wiedzą i doświadczeniem stanowią wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. W ramach programu uruchomiono fanpage „Otwórz się na biznes – EP MPF” na Facebooku. Poprzez ten kanał komunikacji przekazywane są nie tylko informacje dotyczące Programu, ale również ciekawe wiadomości mogące zainteresować polskich przedsiębiorców. W najbliższym czasie w ramach EP MPF zaprezentowany zostanie film edukacyjny dotyczący różnych form finansowania przedsiębiorczości w Polsce.

Przedstawiony 8 listopada raport „MŚP pod lupą” również spełnia rolę edukacyjną oraz informacyjną Programu. Raport wykazuje, że według przedstawicieli polskich małych i średnich firm, leasing uchodzi za najłatwiej dostępny instrument finansowania inwestycji. 80% respondentów wskazało, że finansowanie poprzez leasing można uzyskać łatwo lub bardzo łatwo. Wiąże się to również z faktem, że w ocenie przedsiębiorców leasing jest tańszy od kredytu dla firm. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę na fakt, że MSP w Polsce starają się pokrywać inwestycje przede wszystkim ze środków własnych (92%), a następnie kredytem (46%) i leasingiem (32%).

– Badania TNS Pentor wskazały na ciekawy fakt: mimo tego, że leasing jest instrumentem najbardziej przyjaznym przedsiębiorczości, to nadal jest on wybierany rzadziej od kredytu. Pokazuje to, że branża leasingowa ma jeszcze dużą przestrzeń rozwoju i przyjęte przez EP MPF cele edukacyjno-informacyjne są jak najbardziej aktualne. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy ufają instytucjom finansowym, takim jak EFL i oczekują od nich informacji i edukacji. Jest to bardzo optymistyczna dla branży wiadomość, gdyż wartość oddawanych w leasing ruchomości i nieruchomości stale rośnie. Dzięki raportowi „MŚP pod lupą” mamy pełną świadomość tego, że leasing w Polsce ma jeszcze duży potencjał rozwoju – komentuje Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu EFL.

Autorzy „MŚP pod lupą” definiują także główne bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Respondenci wskazywali przede wszystkim na skomplikowane procedury (35%), niejasne prawo (33%) i zły system podatkowy (29%). Raport wskazuje również, że polscy przedsiębiorcy z sektora MSP mimo wspomnianych barier sprawnie rozwijają swój biznes – tylko 18% z nich oceniło swoją kondycję jako złą, a aż 42% jako dobrą lub bardzo dobrą. Jest to związane z faktem, że dla zdecydowanej większości przebadanych osób dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji nie sprawia kłopotów. Większość (71%) respondentów podkreślała także, że informacje uzyskiwane za pośrednictwem instytucji finansowych są dla nich cenne przy planowaniu i realizacji firmowych inwestycji.

Pełna treść raportu została udostępniona na profilu „Otwórz się na biznes – EP MPF” na Facebooku oraz pod adresem www.epmpf.eu.

Udostępnij artykuł: