„mPay S.A. z dobrymi wynikami za I kwartał 2014 roku oraz nową strategią.”

Finanse i gospodarka

mPay S.A. zaprezentował raport finansowy za pierwszy kwartał 2014 rok. Osiągnięte w minionym kwartale dobre wyniki finansowe, a zwłaszcza zysk netto na poziomie 154 tyś. zł są efektem optymalizacji działalności operacyjnej spółki oraz nowej strategii na lata 2014 - 2016.

Spółka w raporcie przedstawia istotne kierunki rozwoju zawarte w szczegółowej strategii na lata 2014-2016:

  • unowocześnienie i rozwój platformy technologicznej co pozwoli na zdecydowaną poprawę konkurencyjności,
  • kontynuacja pozyskania nowych miast dla usług sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz parkowania,
  • dalszy rozwój partnerstwa z organizacją płatniczą Mastercard w oparciu m.in. o współpracę z bankami,
  • wprowadzenie nowych usług i funkcjonalności do portfolio oferty,
  • wykorzystanie synergii we współpracy z Grupą „LEW” S.A. posiadającą ogólnopolską sieć terminali w zakresie  rozbudowy sieci akceptacji usług płatniczych
  • wprowadzenie usług mPay S.A na rynki zagraniczne. Udział w targach i misjach gospodarczych za granicą potwierdził zainteresowanie  systemem mPay S.A w innych krajach i możliwości ekspansji zagranicznej przy wykorzystaniu technologii mPay S.A.

— Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że opracowana przez nas strategia oraz dokonane zmiany w organizacji spółki przyniosły efekty w tak krótkim czasie. Na uwagę zasługuje stałe zacieśnianie współpracy z właścicielem Grupą „LEW” S.A. Od początku współpracy skupialiśmy się na synergiach jakie obie spółki mogą osiągnąć. Obecnie mPay S.A. jest na etapie przygotowania nowych produktów których kształt wynika ze zidentyfikowanych synergii. Celem mPay S.A. jest stworzenie nowoczesnej instytucji finansowej funkcjonującej zarówno na rynku Polskim jak i na rynkach światowych. — powiedział Jacek Bykowski, Prezes Zarządu mPay S.A.

W dniu 19 marca 2014 roku spółka mPay S.A. podpisała umowę na  dofinansowanie projektu „Promocja usługi płatności mobilnych mPay S.A. na rynku międzynarodowym”. W ramach projektu w I kwartale 2014 roku spółka brała udział w największych na świecie targach mobilnych Mobile World Congress 2014 w Barcelonie, Targach Cebit 2014 w Hanowerze oraz uczestniczyła w misji gospodarczej w USA i w Hiszpanii. W trakcie imprez targowych nawiązano kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować rozwojem usług mPay poza granicami Polski.

— Rozpoczęty w lutym 2014r. program eksportu technologii mPay na rynki zagraniczne, dzięki wsparciu w postaci środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w krótkim czasie przyniósł efekty w postaci wielu kontaktów handlowych jak również podmiotów zainteresowanych współpracą w uruchomieniu systemu mPay na rynkach zagranicznych. Obecnie spółka jest na etapie negocjacji umów z co najmniej dwoma podmiotami spoza rynku europejskiego. W kolejnych kwartałach 2014 roku spółka planuje jeszcze bardziej zintensyfikować działania eksportowe. — powiedział Andrzej Okoń, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu mPay S.A.

Więcej szczegółów na temat strategii i kierunków rozwoju spółka planuje publikować w najbliższych miesiącach.

Źródło: mPay S.A.

Udostępnij artykuł: