MRPiPS proponuje: PTE również powinny zarządzać PPK

Mój plan emerytalny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) uważa, że warto rozważyć umożliwienie także powszechnym towarzystwom emerytalnym (PTE) zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK), czytamy w opinii resortu.

@MRPiPS_RP proponuje: PTE powinny również zarządzać PPK

„Być może warto obok towarzystw funduszy inwestycyjnych umożliwić powszechnym towarzystwom emerytalnym (PTE) zarządzającym obecnie OFE i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE) zarządzanie PPK” – czytamy w opinii do projektu ustawy o PPK.

Dodatkowo projektowana regulacja preferuje PPK w stosunku do dotychczas funkcjonujących form dobrowolnego oszczędzania na rynku (art. 13 i art. 24 projektu), podano także w opinii.

Nie przenosić rozwiązań dotyczących PPK na IKE, IKZE i PPE

Według resortu, doceniając troskę projektodawcy o kontrolę kosztów oszczędzania na emeryturę nie należy mechanicznie przenosić rozwiązań dotyczących PPK na IKE, IKZE i PPE.

„Również należałoby rozważyć, czy ze względu na późny termin objęcia tzw. sfery budżetowej proponowanymi regulacjami i ryzykiem, część osób może nie otrzymać dopłaty rocznej ze względu na niższą wartość odprowadzanych składek niż przewidziane w projekcie ustawy, czy nie objąć osób zatrudnionych pracowniczym programem emerytalnym, który może okazać się rozwiązaniem prostszym i bardziej ekonomicznym” – czytamy dalej.

Co zakłada ustawa o PPK?

Projekt ustawy o PPK zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Obowiązywać będzie limit 15% udziału w rynku PPK, do którego TFI będą mogły pobierać 0,6% opłaty od aktywów.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: