MRPiPS: wnioski o świadczenie 500+ bez zmian w 2018 roku

Finanse osobiste

Fot. Pixabay.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje zmian w zakresie ubiegania się przez rodziny o świadczenie wychowawcze 500+. Nie będzie nowego sposobu składania wniosku. W nowym okresie świadczeniowym będą obowiązywać dotychczasowe zasady, a przyjmowanie wniosków on-line rozpocznie się już 1 lipca - podał resort.

Wnioski o świadczenie #500+ bez zmian w 2018 roku - przypomina @MRPiPS_GOV_PL

Świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W praktyce oznacza to konieczność składania wniosku o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy – podało MRPiPS w komunikacie.

Resort przypomniał też, iż w wyniku uchwalenia przez parlament w lipcu 2017 roku tzw. pakietu zmian dla rodzin został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. “Dotyczy to świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych oraz tych z funduszu alimentacyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został wyznaczony na 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych on-line – od 2018 roku – na 1 lipca” – podano w komunikacie.

Powyższa zmiana została wprowadzona z myślą o wygodzie polskich rodzin – zaznaczył resort. I dodał: “Nie ma zatem potrzeby wprowadzania zmian w zakresie sposobu ubiegania się przez rodziny o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500+”. Nie przewidujemy modyfikacji ani w odniesieniu do terminu składania wniosków, ani w odniesieniu do wzoru formularzy tychże wniosków.”

Program Rodzina 500+: nienależnie pobrane środki trzeba zwrócić>>

MRPiPS zachęca jednocześnie do składania wniosków o 500+ na nowy okres świadczeniowy w wersji elektronicznej już od 1 lipca, a od 1 sierpnia także w wersji papierowej. “Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku” – podkreślił resort.

Źródło: MRPiPS

 

Udostępnij artykuł: