MSP – jak pozyskać finansowanie?

Firma

Kobieta w biurze przed komputerem
Fot. stock.adobe.com/Monkey Business

Ponad 60 proc. polskiego PKB wytwarzają zatrudniające 6,5 miliona osób małe i średnie przedsiębiorstwa, tworzące prawie 99 proc. sektora przemysłowego w Polsce. Bariera rozwoju, zwłaszcza w przypadku przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym są środki finansowe, czy raczej ich brak.

Maciej Małek: Środki europejskie pozwalają także dofinansować elektroniczne narzędzia zarządzania firmą #MSP #NCBR #PARP @MPiT_GOV_PL @MIR_GOV_PL

W sukurs przedsiębiorcom idą Fundusze Europejskie. Poczynając od udzielanych na preferencyjnych warunkach pożyczek.  Kto zdecyduje się na bankowe finansowanie dłużne-kredyt-może ubiegać się o udzielenie poręczenia, stanowiące gwarancję spłaty zobowiązania w razie niepowodzenia projektu.

Dla MSP w miastach

Środki dedykowane rozwojowi małych i średnich firm pochodzą z realizowanych w województwach programów regionalnych oraz z inicjatywy JEREMIE(www.jeremie.com.pl) To w miastach.

Dla MSP na wsi

Dla prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich pozostaje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalne Grupy Działania jako animatorzy projektów realizowanych w ramach PROW.

O najbliższą grupę warto spytać w urzędzie gminy lub poszukać na stronie www.ksow.pl w zakładce „BazaLGD”. Przed wyborem kierunku działania warto poznać lokalne strategie rozwoju, gdyż każdy pomysł musi się w owa strategię wpisać.

Finansowania udzielają Programy Regionalne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,(Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER)

Skąd na badana i wdrażanie innowacji?

Jeśli chcesz realizować projekt badawczy, albo wdrożyć gotową innowację uzyskanie wsparcia finansowego zapewni Program Inteligentny Rozwój , Program Polska Wschodnia, i programy regionalne w województwach.

Program Inteligentny Rozwój wspiera cały proces powstawania innowacyjnych rozwiązań-„od pomysłu do rynku” a dofinansować może badania, prace badawczo-rozwojowe, zakup infrastruktury badawczej, wdrożenie a nawet wejście na rynki zagraniczne. Poszczególne segmenty programu realizowane sa w ramach Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Kompleksowe informacje nt. POIR na stronie www.poir.gov.pl

Kurs na informatyzację

Każda bez mała firma w procesach produkcji, planowania i zarządzania coraz pełniej korzysta z technologii informatycznych czy internetu. Również w tym obszarze wymagającym znacznych niekiedy inwestycji można się ubiegać o wsparcie. Poczynając od przygotowania e-usługowego portalu, elektronicznej formy prowadzenia handlu, czy tez rozwiązania w ramach B2B.

Środki europejskie pozwalają także dofinansować  elektroniczne narzędzia zarządzania firmą, bądź budowy relacji z partnerami. W tym przypadku obok preferencyjnych pożyczek zachowano również instrumenty dotacyjne.

Szczegółowe informacje, terminy składania wniosków i wysokość dofinansowania znajdziesz na portalu www.fundusze europejskie.gov.pl  w zakładce „Serwisy programów”

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: