MTU połączy się z Ergo Hestią

Finanse i gospodarka

Grupa Ergo Hestia integruje spółki majątkowe: w ciągu najbliższych 12 miesięcy MTU połączy się z Ergo Hestią. Marka MTU pozostaje na rynku i będzie funkcjonować jako jedna z marek grupy Ergo Hestia.

0002

Grupa Ergo Hestia integruje spółki majątkowe: w ciągu najbliższych 12 miesięcy MTU połączy się z Ergo Hestią. Marka MTU pozostaje na rynku i będzie funkcjonować jako jedna z marek grupy Ergo Hestia.

"Dla klienta, którego obsługiwaliśmy w ramach MTU, nie zmieni się nic. Otrzyma proste, przyjazne ubezpieczenia w dobrej cenie, pod dobrze znaną marką MTU. Grupa Ergo Hestia zyska natomiast dzięki centralizacji funkcji biznesowych" - komentuje Piotr Śliwicki, prezes Ergo Hestii.

Jak podkreśla Ergo Hestia, połączenie pozwoli wykorzystać w pełni najlepszą jakość likwidacji szkód, która cechuje Ergo Hestię, i niskokosztowe doświadczenia MTU. Włączenie MTU w struktury Ergo Hestii będzie zrealizowane poprzez połączenie spółek. Połączenie sprawi, że powstanie jeden z największych ubezpieczycieli majątkowych na polskim rynku.

W celu realizacji planu konsolidacji grupy nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy MTU podjęło 21 lutego 2014 r. decyzję o odwołaniu zarządu spółki: prezes Małgorzaty Knut oraz wiceprezes Ilony Wolszleger-Dunajskiej. Tego samego dnia rada nadzorcza MTU zdecydowała o wydelegowaniu członków rady nadzorczej do wykonywania czynności członków zarządu spółki. W związku z tą decyzją, Piotr Śliwicki wykonuje dziś czynności prezesa zarządu, a Małgorzata Makulska - wiceprezesa zarządu MTU.

Docelowo w skład zarządu MTU wejdą członkowie zarządu Ergo Hestia: Piotr Śliwicki jako prezes zarządu oraz Małgorzata Makulska i Grzegorz Szatkowski w randze wiceprezesów zarządu.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: