Andrzej Roter: Rzetelna wiedza to fundament budowy zaufania