Część przepisów ustawy o ogrodach działkowych do kosza. Jest wyrok Trybunału