Decyzja Europejskiego Banku Centralnego ważniejsza dla rynków niż wyniki szczytu