dr Jacek Furga: Tylko sektor bankowy oferuje rynkowi zintegrowaną i wiarygodną bazę danych