dr Jerzy Pruski: Ustawa o BFG transponuje europejskie dyrektywy