dr Marcin idzik: Poniżej długoterminowej linii trendu