dr Przemysław Barbrich: Oszczędzanie buforem bezpieczeństwa