Europejskie regulacje wymagają implementacji zgodnej z polskimi realiami