Forum Bankowe 2016 – Mieczysław Groszek: „Priorytetowe projekty”