Forum Bankowe 2016 – Wiesław Thor: „Dualizm w podejściu do sektora”