Forum Bankowe 2017: dr Sławomir Czopur – System ochrony po roku