Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016: Adam Skowroński – Spółdzielczy System Ochrony SGB