Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016: dr Krzysztof Broda – BFG w nowym stanie prawnym