Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016: dr Lech Kurkliński – Zasada proporcjonalności w praktyce