Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016: dr Sławomir Czopur – Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS