Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – W poszukiwaniu nowego modelu bankowości spółdzielczej