Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016: Ryszard Lorek – Bankowość Spółdzielcza potrzebuje nowych członków