Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2016: Zdzisław Kupczyk – Zrównoważony wzrost to główne wyzwanie