Forum wyzwoliło impuls do przyspieszenia koniecznych zmian