Grzegorz Kuliszewski: Elektronizacja pozwala współdzielić koszty