Horyzonty Bankowości 2016: dr hab Krzysztof Kalicki – Niedoszacowane koszty podatku bankowego