Jak czynniki polityczne wpływają na zachowania banków w Europie Środkowej.