Jan Lubomirski-Lanckoroński: inwestujemy w budynki z duszą, zawsze w centrach miast