Jerzy Bańka: Poziom składek na BFG oraz IPS wymaga synchronizacji.