Jerzy Bańka: Regulacje upadłościowe wymagają dalszych zmian