Jest nowa wersja „zielonej ustawy”. I spory o wsparcie inwestycji