Kazimierz Kirejczyk: O koniunkturze na rynku nieruchomości mieszkaniowych przy jednoczesnej stagnacji na rynku kredytowym w 2015 roku.