Kongres Gospodarki Elektronicznej 2016: dr Marcin Kraska – Bilans stanu