Kongres Gospodarki Elektronicznej 2016: gen. bryg. Włodzimierz Nowak – Plany Ministerstwa Cyfryzacji