Kongres Obrotu Gotówki 2016: Andrzej Wolski – Kongresu w czasach przełomu