Kongres Obrotu Gotówki 2016: Karol Słomiński – Propozycja NCR