Kongres Obrotu Gotówki 2016: Mieczysław Groszek – W poszukiwaniu nowego modelu