Kongres Obrotu Gotówki 2016: Paweł Czachowski – Aktywa Poczty Polskiej