Kongres Obrotu Gotówki 2016: Piotr Słomka – Oczekiwania wobec firmy z branży CIT