Kongres Obrotu Gotówki 2016: Tomasz Zientek – Kierunki zmian