Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2016: prof. dr hab. Marek Chmaj – część 1